2% – Pomáhame spolu

2% – Pomáhame spolu

2% pomáhajú už od roku 2002 a chcú aj naďalej

Od zavedenia možnosti daňovej asignácie v roku 2002 venovali občania a firmy cez 2% celkovo viac ako 1 miliardu eur. Tieto prostriedky smerovali na podporu tisícov organizácií po celom Slovensku, ktoré svojou činnosťou častokrát suplujú úlohu štátu v starostlivosti o chorých a seniorov, vzdelávaní detí a mládeže, ochrane kultúrneho dedičstva, športe a mnohých ďalších oblastiach. Vďaka tejto sume môžu neziskové organizácie pomáhať státisícom. Iniciatíva 2% – Pomáhame spolu je spoločnou aktivitou neziskového sektora, ktorej cieľom je chrániť systém daňovej asignácie, aby ten mohol pomáhať aj naďalej.

Iniciatíva 2% – Pomáhame spolu je spoločnou aktivitou Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR, Centra pre filantropiu, Nadácie Pontis, Občianskej platformy pre demokraciu, Nadácie otvorenej spoločnosti, Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a iniciátorov verejnej výzvy Neberte nám 2%: Liga proti rakovine, Plamienok n.o., Deťom s rakovinou, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Rada mládeže Slovenska, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Vydra – vidiecka rozvojová aktivita n.o., Depaul Slovensko, n.o., Diákhálózat, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Vagus, Slovenská katolícka charita, ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

93 mil. eur

suma asignácie v roku 2023

00

dní pomáhajú 2%

980 tisíc

občanov a firiem asignovalo v roku 2023

2% pomáhajú po celom Slovensku

Každoročne pribúdajú tisíce príbehov pomoci

Tieto príbehy by sme chceli zachytiť aj na mape pomoci. Ak ste nezisková organizácia, pridajte svoj príbeh priamo na stránke. Ten sa následne zobrazí aj na mape. Bola by škoda nepodeliť sa o tieto príbehy, ktoré doslova menia životy a slúžia státisícom.

SOSNA o.z.

Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovensko

Zobraziť

Superar

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Cesta von

Chminianske Jakubovany, Slovensko

Zobraziť

INAKOSŤ A ZDRAVIE DETÍ

Moldava nad Bodvou, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Iniciatíva Inakosť

Rajská 4, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

CEEV Živica

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

EDI Slovensko o.z. – projekt Chuť žiť

Miletičova 24, Ružinov, Slovensko

Zobraziť

Zmudri

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Iniciatíva Inakosť

Rajská 4, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

PAREZKA N.O.

J9F3+JG Nižná Myšľa, Slovensko

Zobraziť

Zoborské včely, o.z.

Dolnohorská 561/44, 949 01 Nitra-Zobor, Slovensko

Zobraziť

MAJME SRDCE

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

malíček

Krásnohorská 11, Petržalka, Slovensko

Zobraziť

Tanana

Brusno, Slovensko

Zobraziť

Canis Center Eddy Slovakia

Ružinovská 15941, 821 02 Bratislava, Slovensko

Zobraziť

OZ IPčko

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Komenského 3, Košice, Slovensko

Zobraziť

Labka pomoci

Armádna 759, 049 16 Jelšava, Slovensko

Zobraziť

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Haanova 2694/10, Petržalka, Slovensko

Zobraziť

Junior Achievement Slovensko

Pribinova 25, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Úsmev pre druhých

Piešťany, Slovensko

Zobraziť

SLAVKINE, o.z.

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Občianske združenie Život naruby

Stará Ľubovňa, Slovensko

Zobraziť

OZ Cinefil (Kino Úsmev)

Košice, Slovensko

Zobraziť

Karpatská nadácia

Košice, Slovensko

Zobraziť

Nadácia Ekopolis

Banská Bystrica, Slovensko

Zobraziť

Priatelia Zeme-CEPA

Prievidza, Slovensko

Zobraziť

O.z. Tvorivá dielňa

Košice, Slovensko

Zobraziť

SOSNA, o.z.

Družstevná pri Hornáde, Slovensko

Zobraziť

Deťom s rakovinou

Limbová 2643/1, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Liga za ľudské práva

Košice, Slovensko

Zobraziť

Iniciatíva My sme les

Liptovský Mikuláš, Slovensko

Zobraziť

MyMamy, o.z.

Prešov, Slovensko

Zobraziť

Centrum komunitného organizovania

Banská Bystrica, Slovensko

Zobraziť

Návrat

Žilina, Slovensko

Zobraziť

Psi na život

Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Únia materských centier

Spišská Belá, Slovensko

Zobraziť

Karpatská nadácia

Letná 27, Košice, Slovensko

Zobraziť

Kandelaber

Pod Kalváriou 9, Bardejov, Slovensko

Zobraziť

AMAVET

Hagarova 4, 831 51 Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Mesačná 12, 821 02 Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Zobraziť

Kultúrne centrá Stanica a Nová synagóga Žilina

Závodská cesta 3, Žilina, Slovensko

Zobraziť

OZ Vagus

Račianska 78, Bratislava, Slovensko

Zobraziť

Liga proti rakovine SR

Brestová 6, Ružinov, Slovensko

Zobraziť

Príbehy pomoci

2% pomáhajú chorým, seniorom, deťom, komunitám, prírode, aj kultúre

Pomáhame spolu