Karpatská nadácia

Košice, Slovensko

Vďaka 2 % sme podporili aj občianske združenie Onkomamky, ktoré pomáha onkologickým pacientkam a zároveň mamám nezaopatrených detí. Tieto mamy a ich rodiny zažívajú náročné chvíle a preto je pre nich dôležité, aby im niekto pomáhal v čase liečby, ale aj po jej absolvovaní, keď sa majú vrátiť do spoločenského a pracovného života.

www.karpatskanadacia.sk

Pomáhame spolu