Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Smolenice, Slovensko

Pomáhame ľuďom nevidiacim a slabozrakým žiť plnohodnotný život. Poskytujeme im komplexné sociálne služby – sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu (učíme ich Braillovo písmo, chodiť s bielou palicou, pomáhame vyrovnať sa s postihnutím, zvládnuť PC či MT s hlasovým výstupom alebo dotykovým displejom, sme nápomocní pri riešení komunikácie s úradmi, hľadaním zamestnania ľudí so zrakovým postihnutím…). Naším klientom zároveň poskytujeme zázemie členskej základne, kde môžu tráviť chvíle s priateľmi v prijímajúcom a bezpečnom prostredí. Zároveň myslíme na celú komunitu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím a pracujeme na obhajobe ich záujmov a práv (sledujeme legislatívu a pripomienkujeme zmeny v zákonoch), zameriavame sa odstraňovanie architektonických a informačných bariér.

 

www.unss.sk

Pomáhame spolu