Bezpečný ženský dom OZ Brána do života

Bratislava, Slovensko

Aj vďaka 2% vieme poskytovať pomoc a podporu ženám a ich deťom, ktoré zažili alebo zažívajú rodovo podmienené násilie. Pretože naším cieľom je vytvárať bezpečné, akceptujúce a nesúdiace prostredie, ktoré pôsobí uzdravujúco.

Pomáhame spolu