Návrat

Žilina, Slovensko

Každý rok pomáhame vďaka 2% viac ako 700 rodinám vytvárať bezpečné vzťahové prostredie pre ich deti. Adoptívnym a pestúnskym rodinám pomáhame lepšie rozumieť potrebám prijatých detí, ktoré zažili ranú traumu. Rodinám v náročných situáciách, v ktorých hrozí vyňatie ich detí, pomáhame stavať na ich silných stránkach, rozvíjať rodičovské zručnosti a riešiť svoju situáciu, aby ich deti nestratili domov. Ponúkame im odborné psychologické a sociálne poradenstvo, organizujeme kluby a pobyty pre rodiny.

www.navrat.sk

Pomáhame spolu