AMAVET

Hagarova 4, 831 51 Bratislava, Slovensko

Peniaze z 2%, ktoré získame putujú priamo do klubov a krúžkov učiteľom, ktorí pravidelne pracujú s mládežou, aby za tieto peniaze mohli kúpiť materiál do klubov, kde pracujú s technikou alebo na vedátorských projektoch. Ak prídeme o príjem z 2%, zasiahne to deti.

www.amavet.sk

Pomáhame spolu