Autistické centrum Andreas n. o., Bratislava

Bratislava, Slovensko

Už 22 rokov bojujeme v našej neideálnej krajine za ideálne podmienky pre ľudí s autizmom.
Deťom a mladým ľuďom s autizmom pomáhame aj vďaka 2 % z dane (najmä od fyzických osôb), ktoré tvoria pätinu nášho rozpočtu.
Rodiny detí s autizmom sú v našom štáte na tretí sektor odkázané.

 

Pomáhame spolu