Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Banská Bystrica, Slovensko

Od roku 2010 pomáhame rozvoju cyklodopravy v Banskej Bystrici a okolí a od r. 2014 organizujeme národnú kampaň Do práce na bicykli, vďaka ktorej dokážeme motivovať tisícky obyvateľov Slovenska využívať na svoje denné cesty bicykel (v r. 2023 bolo zapojených 14 557 účastníkov). Zapojené samosprávy, organizácie a samotní účastníci kampane tak spoločne dokážu ušetriť množstvo nevyprodukovaného prachu, hluku a škodlivých látok v ovzduší oproti ceste autom. Kampaň vytvára spoločenskú požiadavku na budovanie cyklistickej infraštruktúry a tak postupne klesá potreba presúvať sa na krátke vzdialenosti autom. Okrem toho sa počas kampane zozbiera množštvo dát o pohybe obyvateľov v zapojených samosprávach a to je kvalitný podklad pre samosprávy plánovať efektívne opatrenia pre podporu udržateľnej mobility.

 

www.ocibb.sk

Pomáhame spolu