Dom Nezábudka DSS Senec, Nezábudka- združenie na pomoc rodinám so ZŤP deťmi a mladistvými

Turnianska 8A, Senec, Slovensko

Sme domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sociálne služby poskytujeme denne s kapacitou 28 klientov/deň, až 65 deťom s dochádzkou podľa potrieb. Venujú sa im odborníci: vychovávateľky, fyzioterapeutka, opatrovateľky, zdravotné sestry, sociálny pracovník. Rodinám poskytujeme vďaka 2% poradenstvo i komunitu.

Galéria

Pomáhame spolu