Únia materských centier

Spišská Belá, Slovensko

Z 2% pomáhame začínajúcim aktívnym skupinám žien vytvárať svoje materské/rodinné centrá. Taktiež vzdelávame vedúce pracovníčky materských/rodinných centier, aby vedeli viesť organizácie a organizovať svoje aktivity.

www.materskecentra.sk

Pomáhame spolu