Liga proti rakovine SR

Brestová 6, Ružinov, Slovensko

Občianske združenie Liga proti rakovine pomáha aj vďaka 2% onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Prevádzkuje onkoporadňu a sieť onkopsychológov. Onkologických pacientov a ich rodiny podporuje aj finančne prostredníctvom jednorazového príspevku, krátkodobého ubytovania, či relaxačnými pobytmi. Veľkú pozornosť venuje informovanosti širokej skupiny obyvateľov s cieľom prevencie onkologických ochorení. „Všetky problémy riešiť nevieme, no snažíme sa zo všetkých síl a každý deň je osobnou výzvou každej z nás (dievčat z Ligy), aby sme svoju prácu robili svedomito, dôkladne a ľudsky, aby sme boli vždy tam, kde je naša práca potrebná. Denne vnímame užitočnosť našej práce, vieme, že sme  častokrát posledná nádej na pomoc tam, kde ju štát v potrebnom rozsahu nedokáže poskytovať. Strata tohto príjmu eliminuje mnoho užitočných projektov, ktoré dlhodobo nebudú nahradené.“

https://www.lpr.sk/

Pomáhame spolu