MyMamy, o.z.

Prešov, Slovensko

2% predstavujú významnú časť celoročného rozpočtu organizácie MyMamy. Vďaka tejto sume sme tento rok (2023) mohli zorganizovať podujatia pre deti klientok, ktoré zažili násilie v partnerskom vzťahu. Bol to napríklad letný tábor pre deti, s ktorými pracujeme, či komunitné akcie pre obyvateľov, obyvateľky s deťmi, z okolia kde sídlime.

www.mymamy.sk

Pomáhame spolu