Centrum komunitného organizovania

Banská Bystrica, Slovensko

Už takmer 25 rokov investujeme aj vďaka 2% do vzťahov, ľudskej dôstojnosti, či pocitu, že na každom záleží. Robíme to tým, že pracujeme s komunitami naprieč spektrom pestrosti a inakosti tak, aby bol ich hlas silný a vypočutý. 25 ročný príbeh CKO je teda príbehom množstva ľudí, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, ktorí to nevzdávajú, ktorí sa zaujímajú a organizujú – za demokraciu, slobodu, rešpekt.

www.cko.sk

Pomáhame spolu