Liga za ľudské práva

Košice, Slovensko

Vďaka 2% poskytujeme bezplatnú právnu pomoc cudzincom, utečencom a zraniteľným komunitám na Slovensku. Pomáhame aj obetiam trestných činov z nenávisti. Sme partnerom pri vyšetrovaní vojnových zločinov a dávame dôraz na ochranu zraniteľných skupín vrátane detí, ľudí so zdravotným postihnutím a LGBTI+ osoby.

www.hrl.sk

Pomáhame spolu