Skutočne zdravá škola o.z.

Levice, Slovensko

Školy majú chuť meniť zaužívané veci k lepšiemu! Spolu so školami sme zistili, koľko nedojedených obedov počas bežného dňa skončí v koši. Nastavili sme si ciele k zníženiu tohto bioodpadu a k zvýšeniu povedomia o plytvaní potravinami na škole. Deti pochopili dôležitosť stravy a udržateľnosti a spoločne naďalej tvoríme kultúru zodpovedného stravovania!

 

https://skutocnezdravaskola.sk/

Pomáhame spolu