OZ Cinefil (Kino Úsmev)

Košice, Slovensko

Prevádzkujeme storočné Kino Úsmev, ktoré sa ako jediné v Európe môže pýšiť podtitulom inkluzívne kino. Pravidelne sprístupňujeme filmový a vzdelávací program pre znevýhodnené komunity (ľudia so sluchovým a zrakovým znevýhodnením, s kognitívnymi poruchami, deti s poruchou autistického spektra, z rómskych a utečeneckých komunít a deti s mentálnym a fyzickým znevýhodnením).

 

www.kinousmev.sk

Pomáhame spolu