Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Mesačná 12, 821 02 Bratislava, Slovensko

Kamilka je 10 ročné dievčatko s úžasnou fantáziou. Všetko čo prežije si rada zapisuje. Kvôli svalovému ochoreniu nechodí. Potrebuje veľa pomoci od svojich rodičov. Z požičovne sme jej vďaka 2% zapožičali sprchovaciu stoličku, zdvihák a parádny elektrický vozík, aby sa mohla sama pohybovať. V lete mohla ísť aj do tábora pre deti na vozíku, kde deťom pomáhajú dobrovoľníci.

2% sú dôležité, aby sme mohli každoročne organizovať letné pobyty pre deti so svalovými ochoreniami a ich rodiny, pobyty pre dospelých členov, uhradiť náklady na stravu, ubytovanie pre dobrovoľníkov, ktorí odľahčujú rodiny, náklady na cestovné a program. Je to príjem dôležitý na prevádzkovanie bezplatnej požičovne pomôcok, dofinancovanie nákladov na mzdy pracovných asistentov nášho chráneného pracoviska, ktoré zamestnáva 8 ľudí na vozíku.

www.omdvsr.sk

Pomáhame spolu