Deťom s rakovinou

Limbová 2643/1, Bratislava, Slovensko

2% sú veľkou pomocou pre detských onkologických pacientov, preto mnohé naše finančne náročné projekty by boli ohrozené a nevedeli by sme ich systematicky zabezpečovať, ak by sa asignácia zmenila alebo zrušila. Práve vďaka nim zlepšujeme každodenný život deťom na onkológií.

https://www.detomsrakovinou.sk/

Pomáhame spolu