Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Žilina, Slovensko

Samotná platforma podporila len za 10 mesiacov tohto roka 798 rodín. No 2% sú pre stovky malých rodičovských OZ ešte dôležitejšie ako pre samotnú platformu. Tieto malé rodičovské OZ financujú z 2% terapie pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré štát nedokáže poskytovať zdarma.

Meli má desať rokov, ale pre svoje diagnózy je na úrovni niekoľkomesačného dieťaťa. Už od narodenia trpí ťažkými epileptickými záchvatmi, ktoré sa teraz zhoršili natoľko, že donedávna ležala v nemocnici. Ak by vláda zákon prijala, matka Andrea by mala v občianskom združení, v ktorom pomáha rodinám s deťmi s epilepsiou, problém. Pre jej združenie sú 2% najzásadnejšia forma príjmov, je to približne polovica rozpočtu.

www.platoformarodin.sk

Pomáhame spolu