Občianske združenie SAMARIA

Hlohovec, Slovensko

OZ SAMARIA pomáha ľuďom v núdzi. Patria sem matky s deťmi, mladí dospelí, rodiny s deťmi, seniori, vylúčení alebo inak znevýhodnení ľudia.
Naša pomoc je konkrétna, adresná a účinná. Prevádzkujeme dva sklady materiálnej pomoci a dve registrované výdajne potravinovej pomoci v Hlohovci a v Bratislave .

Pomáhame spolu