SOSNA, o.z.

Družstevná pri Hornáde, Slovensko

Je veľa škôl, ktoré nevedia využiť svoj pozemok. SOSNA dlhodobo pomáha pretvárať školské pozemky, ktoré sú častokrát bez akéhokoľvek úžitku, na prírodné Klimatické záhrady. Tieto záhrady nielen pomáhajú zlepšiť mikroklímu, ale účinne vzdelávajú o dôležitosti stromov, kríkov, trvaliek a vody pre klímu, živočíchy a ľudí. Umožňujú deťom a učiteľom priamy dotyk s prírodou, vzdelávanie pod šírim nebom a voľný pohyb v prírodnom prostredí.

www.sosna.sk

Pomáhame spolu