Sv. Lujza, n.o. Mobilný hospic

Prievidza, Slovensko

Aj my sme 2 %. Poskytujeme nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v
domácom prostredí. Rodinu zaškolíme a spoločne si prejdeme krok po kroku celú starostlivosť. Naše služby sú bezplatné. Hlavným cieľom starostlivosti o paliativného pacienta je udržanie fyzickej a psychickej pohody, stav bez bolesti a dôstojná pokojná smrť.

Galéria

Pomáhame spolu