O.z. Tvorivá dielňa

Košice, Slovensko

Realizujeme otvorené tvorivé dielne a výtvarné aktivity pre záujemcov o tvorenie. Tento rok sme vďaka získanej podpore z 2% zabezpečili pre verejnosť výtvarný plenér s akademickou maliarkou Darinou Kopkovou v Košickej Botanickej záhrade. Nakúpili sme materiál, vstup a zabezpečili sme odborné vedenie. Myslíme si, že umenie a maľba sú terapeutickým nástrojom. Pomáha zbavovať sa stresu a v súčasnej dobe je potrebné vytvárať priestor na radosť a tvorivé sebavyjadrovanie. Venujeme sa rôznym cieľovým skupinám – seniorom, nízkopríjmovým a jednorodičovým domácnostiam, deťom so špeciálnymi potrebami v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami. Pracujeme dobrovoľne a voľnočasovo. Veríme v zmysel dobrovoľníctva, dobrých skutkov a zmysluplných aktivít, ktoré nám všetkým pomáhajú fungovať v komunite, budovať priateľstvá, spoznávať aj iné kultúry a rôznorodé prostredia. Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

www.oztvorivadielna.sk

Pomáhame spolu