Nitrianska komunitná nadácia

Nitra, Slovensko

Nitrianska komunitná nadácia je grantová organizácia (od 2002), poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v Nitrianskom kraji. Počas svojej existencie podporila 1 393 projektov celkovou sumou 1 443 854,87. Prostredníctvom našich grantových programov spájame aktívnych dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k pozitívnym zmenám v našej komunite, s darcami, ktorí tieto zmeny nezištne podporujú. Nadácia pomáhala počas pandémie COVID 19 a pomáha riešiť situáciu spojenú s vojnovým konfliktom a príchodom UA odídencov do nášho mesta.

www.nkn.sk

Pomáhame spolu