Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Vďaka 2% môžeme hradiť nevyhnutné výdavky spojené s medzigeneračnými dobrovoľníckymi programami ako je Čítankovo, Hlavičky či Klop-klop kde zapájame seniorov a seniorky do zmysluplnej činnosti pre komunitu, prepájame generácie a zlepšujeme tak ich kvalitu života. Z 2% hradíme aj darčeky v krajskom oceňovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani.

www.centrumdobrovolnictva.sk

Pomáhame spolu