Karpatská nadácia

Letná 27, Košice, Slovensko

Vďaka 2 % sme mohli podporiť aj občianske Združenie príbuzných a priateľov Radosť, ktoré pomáha seniorom a ľuďom s duševnými poruchami. Zapájajú ich do spoločenského života, pripravujú pre nich kultúrne i športové aktivity, prepájajú ich so zdravými ľuďmi, vďaka čomu sa im vracia chuť do života.

www.karpatskanadacia.sk

Pomáhame spolu