Junior Achievement Slovensko

Pribinova 25, Bratislava, Slovensko

Pomáhame aj vďaka 2% učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Napríklad v programe Aplikovaná ekonómia si žiaci vyskúšajú prvé reálne podnikanie.

Galéria

Pomáhame spolu