INAKOSŤ A ZDRAVIE DETÍ

Moldava nad Bodvou, Slovensko

Projekt ZELENINKOVÉ šialenstvo je celoročný zážitkový projekt pre predškolákov, zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl materských škôl. Za podpory PONTIS sme mohli tento projekt realizovať v MŠ óvoda v Moldave nad Bodvou, ktorú navštevujú deti zo segregovanej komunity, Budulov.

Galéria

Pomáhame spolu