Zmudri

Bratislava, Slovensko

OZ Zmudri aj vďaka 2% môže žiakom stredných škôl prinášať vzdelanie potrebné pre 21. storočie – v kritickom myslení, digitálnej bezpečnosti či aktívnom občianstve. Zároveň v týchto témach vzdelávame učiteľky a učiteľov a poskytujeme im bezplatnú platformu Zmudri.sk s takmer 200 vzdelávacími videami.

Galéria

Pomáhame spolu